Thursday, July 4, 2013

facets sri lanka 2013 29 aug -01 sept.

       නොවැම්බර් මස 13 වෙනි දින සිට 17 දින දක්වා බත්තරමුල්ල ජනකලා පරිශ්‍රය භූමිය ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදකයන් සහ විදේශ ගැනුම් කරුවන් මුනගැසෙන'චෝග්ම් 2013'පොදු රාජ්‍ය සමුලුවේ ව්‍යපාරික දැකමට 'ජනකලා මැණික් සහ ස්වර්‍ණාභරණ 'ආයතනය සහභාගි වන බව සතුටින් දන්වා සිටී.
we proudly announce our customers ,that 'REFLECTION OF SRI LANKA' the chogm business event will host at janakala kendraya premises at battaramulla  on 13 to 17 nov,2013.
 நாம் பெருமையுடன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, chogm வணிக நிகழ்வு 17 nov.2013 13 இல் பத்தரமுல்ல உள்ள ஜன கலா பால்க் கலை மையத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று 'இலங்கை பிரதிபலிப்பு' அறிவிக்க.
                                                               
                                        

23 වෙනි ජ්‍යාත්න්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභණ ප්‍රදර්ශණය'ෆැසට් ශ්‍රී ලංකා'2013 මෙවරත් සාර්ථකව පැවැත්වීමට සියලු විදිවිදාන සකස් කොට ඇත. ශ්‍රී ලාංකික අභිමාණය දිස් වන මෙම අනගි මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ප්‍රදර්ශණය දැක බලා ගැනීමට ලාංකික ඔබටද අවස්ථාව සලසා තිබේ.
 ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යටතේ මෙහෙයවනු ලබන  විශේෂ මණ්ඩපයට 'ජනකලා මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ' ආයතනය සහභාගි වන බව සතුටින් දන්වා සිටින්නෙමු.
FACETS 2013, Sri Lanka's international gem and jewellery show opens on August 29
Sat, Aug 17, 2013, 09:50 pm SL Time, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

Aug 17, Colombo: FACETS Sri Lanka 2013, the 23rd International Gem & Jewellery Show will be held from 29th August -1st September at the he BMICH Exhibition and Convention Centre in Colombo.

FACETS Sri Lanka, held since 1991, will showcase a wide variety of sapphires and gemstones from producers and wholesalers from all the main producing areas of Sri Lanka.

Organized by the Sri Lanka Gem & Jewellery Association FACETS 2013 also provides ample opportunity for local businesses to showcase their capabilities, to participating delegations from around the world.

The exhibition will have hundreds of local and foreign exhibitors showcasing their gem and jewellery products. Over 50 small and medium enterprises will take part in FACETS Sri Lanka 2013 according to the organizing committee.

A large number of influential trade visitors from around the world are expected to visit the FACETS exhibition which is promised to be "Bigger & Better" than ever before.

The organizers have planned to display precious and semiprecious gems as well as an exclusive hall dedicated to jewellery, lapidary and machinery items.

It will also create strong networking, knowledge sharing and skill enhancing opportunities for the SME sector enterprises, the organizers say.

Local manufacturers will be able to acquire knowledge on technology, process, best practices and the importance of maintaining industry quality standards right throughout the event.

Knowledge sharing sessions include a series of seminars conducted by international and local panelists this year.

FACETS 2013 Chairman, Juzar Adamaly says the SME sector plays a vital role within the entire gem and jewellery industry and it is a major component to the entire industry with targets to achieve US$ 1 billion export revenue by 2016.


அம்சங்களுடன் 2013, இலங்கையில் சர்வதேச ரத்தினம் மற்றும் நகைகள் நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 29 ந் தேதிSat, ஆகஸ்ட் 17, 2013, 09:50 PM இலங்கையில் நேரம், ColomboPage நியூஸ் டெஸ்க், இலங்கை.ஆக 17, கொழும்பு: அம்சங்களுடன் இலங்கை 2013, 23 சர்வதேச ஜெம் & ஜூவல்லரி ஷோ கொழும்பில் அவர் BMICH கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு மையத்தில் 29 ஆகஸ்ட், 1 வது செப்டம்பர் இருந்து நடைபெறும்.அம்சங்களுடன் 1991 ல் நடைபெற்ற இலங்கை, தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இலங்கை அனைத்து முக்கிய உற்பத்தி பகுதிகளில் இருந்து மொத்த விற்பனையாளர்கள் இருந்து sapphires மற்றும் கற்கள் பல்வேறு வெளிப்படுத்தவும்.இலங்கை ஜெம் & ஜூவல்லரி சங்கம் அம்சங்களுடன் 2013 ஏற்பாடு மேலும் உள்ளூர் வணிகங்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்து பிரதிநிதிகளை கலந்து கொள்ள, அவர்களின் திறன்களை வெளிப்படுத்தவும் போதிய வாய்ப்பை வழங்குகிறது.கண்காட்சி தங்கள் ரத்தினம் மற்றும் நகைகள் பொருட்கள் காட்சிக்கு உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு exhibitors நூற்றுக்கணக்கான வேண்டும். 50 க்கும் மேற்பட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் ஏற்பாடு குழு படி அம்சங்களுடன் இலங்கையில் 2013 ல் ஒரு பகுதி ஆகும்.உலகம் முழுவதும் இருந்து செல்வாக்கு வர்த்தக பார்வையாளர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையிலான முன்பை விட "பிக்கர் & பெட்டர்" என்று உறுதியளித்தார் இது அம்சங்களுடன் கண்காட்சி பார்க்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.அமைப்பாளர்கள் விலைமதிப்பற்ற மற்றும் semiprecious கற்கள் மற்றும் நகைகள், கற்கள் மீது எழுத்துக்கள் பொறிப்பது சார்ந்த மற்றும் இயந்திர பொருட்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்யேக மண்டபம் காண்பிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இது வலுவான நெட்வொர்க்கிங், அறிவு பகிர்வு மற்றும் வியாபார துறை நிறுவனங்கள் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் திறன் உருவாக்கும், அமைப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர்.உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்கள் தொழில்நுட்ப அறிவு, செயல்பாடு, சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் வலது நிகழ்வு முழுவதும் தொழில் உயர்தரத்தை பராமரித்தல் முக்கியத்துவம் பெற முடியும்.அறிவு பகிர்வு அமர்வுகள் இந்த ஆண்டு சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் panelists நடத்திய கருத்தரங்குகள் ஒரு தொடர் அடங்கும்.அம்சங்களுடன் 2013 தலைவர், Juzar Adamaly வியாபார துறையில் முழு ரத்தினம் மற்றும் நகைகள் துறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் 2016 மூலம் அமெரிக்க $ 1 பில்லியன் ஏற்றுமதி வருவாய் அடைய இலக்குகளை முழு துறையில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருக்கிறது என்கிறார். - BMICH .

ආයුර්වේද එක්ෂ්පෝ 2013 ප්‍රදර්ශණයේ විශේෂ අවස්ථා..


"මහින්ද  චින්තනය"'යටතේ ක්‍රියාතමක කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් විදේශ වෙළද පොල වෙත යොමු කරවීම තුලින් ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාරිකයන් වන අපට තම ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම සදහා ලැබෙන පිටුවහළ මා ඉතා අගය කොට සලකමි.
එමන්ම තව තවත් ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාරිකයන්ට  ඔවුන්ගේ භාණඩ සහ සේවා විදේශ වෙළද පොළ වෙත  යොමු කරවීමට සහ එතුලින් අප රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව ඉදිරිය කරා රැගෙන යාමට,රජයේ විශේෂ අවධානය යොමු වේවායි පත්මි.
                                       ශ්‍රී ලාංකේය මැණික් චීන ප්‍රදර්ශණයේදී...

No comments:

Post a Comment

9o4vlbE-O4QbtMbyb4kvEtDc7fk