Wednesday, December 25, 2013

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ චීනයේදී සහභාගිවු මැණික් ප්‍රදර්ශණ වල විශේෂ අවස්ථා...


 'දැයට කිරුළ'ජාතික ප්‍රදර්ශණයට සමගාමිව රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව මගින් ස්වර්ණාභරණ සහ මැණික් ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ  වැඩ සටහනෙහි විශේෂ අවස්ථා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ චීනයේදී සහභාගිවු මැණික් ප්‍රදර්ශණ වල විශේෂ අවස්ථා...

Highligts of gem and jewellery exhibitions participated recently.

Saturday, November 2, 2013

chogm'reflection of sri lanka'

පොදු රාජ්‍ය මඩුලු නායක සමුලුවට සමගාමීව 'ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මන්ඩලය' සහ ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන'ශ්‍රී ලාංකේය අභිමානය'විදහා දැක්වෙන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන බත්තරමුල්ල ජනකලා කෙන්ද්‍රිය පරිශ්‍රයේදි,නොවැ.13 සිට 17 දින දක්වා පැවැත්වේ.
අපගේ උනුසුම් සුභ පැතුම්! ජනකලා මැණික් කුරුණෑගල.
Thursday, July 4, 2013

facets sri lanka 2013 29 aug -01 sept.

       නොවැම්බර් මස 13 වෙනි දින සිට 17 දින දක්වා බත්තරමුල්ල ජනකලා පරිශ්‍රය භූමිය ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදකයන් සහ විදේශ ගැනුම් කරුවන් මුනගැසෙන'චෝග්ම් 2013'පොදු රාජ්‍ය සමුලුවේ ව්‍යපාරික දැකමට 'ජනකලා මැණික් සහ ස්වර්‍ණාභරණ 'ආයතනය සහභාගි වන බව සතුටින් දන්වා සිටී.
we proudly announce our customers ,that 'REFLECTION OF SRI LANKA' the chogm business event will host at janakala kendraya premises at battaramulla  on 13 to 17 nov,2013.
 நாம் பெருமையுடன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, chogm வணிக நிகழ்வு 17 nov.2013 13 இல் பத்தரமுல்ல உள்ள ஜன கலா பால்க் கலை மையத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று 'இலங்கை பிரதிபலிப்பு' அறிவிக்க.
                                                               
                                        

23 වෙනි ජ්‍යාත්න්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභණ ප්‍රදර්ශණය'ෆැසට් ශ්‍රී ලංකා'2013 මෙවරත් සාර්ථකව පැවැත්වීමට සියලු විදිවිදාන සකස් කොට ඇත. ශ්‍රී ලාංකික අභිමාණය දිස් වන මෙම අනගි මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ප්‍රදර්ශණය දැක බලා ගැනීමට ලාංකික ඔබටද අවස්ථාව සලසා තිබේ.
 ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යටතේ මෙහෙයවනු ලබන  විශේෂ මණ්ඩපයට 'ජනකලා මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ' ආයතනය සහභාගි වන බව සතුටින් දන්වා සිටින්නෙමු.
FACETS 2013, Sri Lanka's international gem and jewellery show opens on August 29
Sat, Aug 17, 2013, 09:50 pm SL Time, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

Aug 17, Colombo: FACETS Sri Lanka 2013, the 23rd International Gem & Jewellery Show will be held from 29th August -1st September at the he BMICH Exhibition and Convention Centre in Colombo.

FACETS Sri Lanka, held since 1991, will showcase a wide variety of sapphires and gemstones from producers and wholesalers from all the main producing areas of Sri Lanka.

Organized by the Sri Lanka Gem & Jewellery Association FACETS 2013 also provides ample opportunity for local businesses to showcase their capabilities, to participating delegations from around the world.

The exhibition will have hundreds of local and foreign exhibitors showcasing their gem and jewellery products. Over 50 small and medium enterprises will take part in FACETS Sri Lanka 2013 according to the organizing committee.

A large number of influential trade visitors from around the world are expected to visit the FACETS exhibition which is promised to be "Bigger & Better" than ever before.

The organizers have planned to display precious and semiprecious gems as well as an exclusive hall dedicated to jewellery, lapidary and machinery items.

It will also create strong networking, knowledge sharing and skill enhancing opportunities for the SME sector enterprises, the organizers say.

Local manufacturers will be able to acquire knowledge on technology, process, best practices and the importance of maintaining industry quality standards right throughout the event.

Knowledge sharing sessions include a series of seminars conducted by international and local panelists this year.

FACETS 2013 Chairman, Juzar Adamaly says the SME sector plays a vital role within the entire gem and jewellery industry and it is a major component to the entire industry with targets to achieve US$ 1 billion export revenue by 2016.


அம்சங்களுடன் 2013, இலங்கையில் சர்வதேச ரத்தினம் மற்றும் நகைகள் நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 29 ந் தேதிSat, ஆகஸ்ட் 17, 2013, 09:50 PM இலங்கையில் நேரம், ColomboPage நியூஸ் டெஸ்க், இலங்கை.ஆக 17, கொழும்பு: அம்சங்களுடன் இலங்கை 2013, 23 சர்வதேச ஜெம் & ஜூவல்லரி ஷோ கொழும்பில் அவர் BMICH கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு மையத்தில் 29 ஆகஸ்ட், 1 வது செப்டம்பர் இருந்து நடைபெறும்.அம்சங்களுடன் 1991 ல் நடைபெற்ற இலங்கை, தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இலங்கை அனைத்து முக்கிய உற்பத்தி பகுதிகளில் இருந்து மொத்த விற்பனையாளர்கள் இருந்து sapphires மற்றும் கற்கள் பல்வேறு வெளிப்படுத்தவும்.இலங்கை ஜெம் & ஜூவல்லரி சங்கம் அம்சங்களுடன் 2013 ஏற்பாடு மேலும் உள்ளூர் வணிகங்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்து பிரதிநிதிகளை கலந்து கொள்ள, அவர்களின் திறன்களை வெளிப்படுத்தவும் போதிய வாய்ப்பை வழங்குகிறது.கண்காட்சி தங்கள் ரத்தினம் மற்றும் நகைகள் பொருட்கள் காட்சிக்கு உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு exhibitors நூற்றுக்கணக்கான வேண்டும். 50 க்கும் மேற்பட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் ஏற்பாடு குழு படி அம்சங்களுடன் இலங்கையில் 2013 ல் ஒரு பகுதி ஆகும்.உலகம் முழுவதும் இருந்து செல்வாக்கு வர்த்தக பார்வையாளர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையிலான முன்பை விட "பிக்கர் & பெட்டர்" என்று உறுதியளித்தார் இது அம்சங்களுடன் கண்காட்சி பார்க்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.அமைப்பாளர்கள் விலைமதிப்பற்ற மற்றும் semiprecious கற்கள் மற்றும் நகைகள், கற்கள் மீது எழுத்துக்கள் பொறிப்பது சார்ந்த மற்றும் இயந்திர பொருட்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்யேக மண்டபம் காண்பிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இது வலுவான நெட்வொர்க்கிங், அறிவு பகிர்வு மற்றும் வியாபார துறை நிறுவனங்கள் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் திறன் உருவாக்கும், அமைப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர்.உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்கள் தொழில்நுட்ப அறிவு, செயல்பாடு, சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் வலது நிகழ்வு முழுவதும் தொழில் உயர்தரத்தை பராமரித்தல் முக்கியத்துவம் பெற முடியும்.அறிவு பகிர்வு அமர்வுகள் இந்த ஆண்டு சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் panelists நடத்திய கருத்தரங்குகள் ஒரு தொடர் அடங்கும்.அம்சங்களுடன் 2013 தலைவர், Juzar Adamaly வியாபார துறையில் முழு ரத்தினம் மற்றும் நகைகள் துறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் 2016 மூலம் அமெரிக்க $ 1 பில்லியன் ஏற்றுமதி வருவாய் அடைய இலக்குகளை முழு துறையில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருக்கிறது என்கிறார். - BMICH .

ආයුර්වේද එක්ෂ්පෝ 2013 ප්‍රදර්ශණයේ විශේෂ අවස්ථා..


"මහින්ද  චින්තනය"'යටතේ ක්‍රියාතමක කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් විදේශ වෙළද පොල වෙත යොමු කරවීම තුලින් ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාරිකයන් වන අපට තම ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම සදහා ලැබෙන පිටුවහළ මා ඉතා අගය කොට සලකමි.
එමන්ම තව තවත් ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාරිකයන්ට  ඔවුන්ගේ භාණඩ සහ සේවා විදේශ වෙළද පොළ වෙත  යොමු කරවීමට සහ එතුලින් අප රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව ඉදිරිය කරා රැගෙන යාමට,රජයේ විශේෂ අවධානය යොමු වේවායි පත්මි.
                                       ශ්‍රී ලාංකේය මැණික් චීන ප්‍රදර්ශණයේදී...

Sunday, June 30, 2013

up comming events

 ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන විශේෂ ප්‍රදර්ශණ

Wednesday, May 22, 2013

participation for the 1 st china saexpo 2013.

China Kunming Import and Export Commodities Fair (Kunming Fair for short) is a regional international commodities fair cosponsored by Chinese Ministry of Commerce and the People’s Governments of Yunnan Province, Sichuan Province, Chongqing Municipality, Guizhou Province, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Tibet Autonomous Region and Chengdu City, and co-organized by many institutions from home and abroad. Since its inauguration in 1993, thanks to the nurture and development over the two decades, with the increasing improved level and standard and the enriched contents, Kunming Fair has become an international business platform featuring business negotiations, commodity exhibitions, investment cooperation, service trade, E-business and so on, which has been playing a significant role in the expansion of economic and commercial cooperation between China and countries and regions in Southeast Asia, South Asia and even around the Indian Ocean. Over the past years, Kunming Fair has been awarded several prizes of one of the Best Exhibitions in China, the Ten Famous Brands of Exhibition, the Best-Managed Exhibition, and Golden Dolphin Award.
The 21st Kunming Fair will be held from June 6 to 10, 2013, same period when the 1st China-South Asia Exposition takes place. This Kunming Fair will adhere to the theme of “Inter-connectivity, Cooperation and Win-win”, further expand its business spectrum and improve itself in terms of business level and effectiveness. During the fair, a series of major events will be organized, including commodities exhibition, China-South Asia Sourcing Event, China-SAARC Senior Economic and Commercial Officials’ meeting, China-South Asia Business Forum, ASEAN Overseas Chinese Investors and Asia-Pacific Chinese Entrepreneurs Forum, China-South Asia Think Tank Forum, China-South Asia Friendship Organizations Forum, Investment Promotion for South Asian Countries, Investment Promotion for Overseas Chinese Investors, Southeast Asia and South Asia Television Arts Week, GMS Economic Corridor Week, and China-ASEAN Industry Cooperation Kunming Conference.
The 21st China Kunming Import and Export Commodities Fair, a paradise for business! Businessmen from home and abroad are welcome to join the fair for our mutual benefits, win-win fruits and common development.

Sunday, March 17, 2013

gem promotion at "dayata kirula 2013"


                                                                                
අම්පාරෙ මෙවර පවත්වන 'දැයට කිරුළ'2013 ජාතික 
ප්‍රදර්ශණය සදහා මැණික් සංස්ථාව සමග ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහනට සහභාගි වන බැවින් අප කුරුණෑගල ප්‍රදර්ශණාගාරයේ තබා ඇති ප්‍රදර්ශණ භාණ්ඩ වලින් සමහරක් අම්පාර වෙත රැගෙන යන බව  අප පාරිභෝගික බවතුන් වෙත දැනුම් දෙමි.
මෙම ප්‍රදර්ශණය මාර්තු 23 දින සිට 29 දින දක්වා පැවැත්වේ.උත්සව සමයේ ඔබට අවශ්‍ය දෑ මිලදී ගත හැකි වසරේ දැවැන්ත අධ්‍යාපනික සහ වෙළද සල්පිල"'දැයට කිරුළ 2013"

we wish to announce our cordial customers ,that we are schedule to be set up a promotional gem stall in collaboration with national gem authority at 'dayata kirula 2013' in ampara district .also we have moved some part of our stocks for the showcase at ;dayata kirula'
come with us this festive season to experience a large number of educational and trade opportunities with ;dayata kirula 2013' at ampara district.
 நாம் 'dayata kirula 2013' அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள தேசிய மாணிக்கம் அதிகாரம் இணைந்து ஒரு ஊக்குவிப்பு மாணிக்கம் கடையில் அமைக்க வேண்டும் அட்டவணையை என்று, நமது சுமூகமான வாடிக்கையாளர்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் நாம் ஒரு காட்சி பெட்டி நம் பங்குகள் சில பகுதி நகர்த்தப்பட்டது.; dayata kirula '
கல்வி மற்றும் வர்த்தக வாய்ப்புகளை பெரிய அளவில் அனுபவம் எங்களுக்கு இந்த பண்டிகை காலம் வந்து; dayata kirula 2013 'அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள.

Wednesday, February 6, 2013

සුබසෙත සලසන මැණික් ඉගි කිහිපයක්

* ඔබගේ පරිගනකයේ අනවශ්‍ය දෝෂ මගහරවා ගෑනීමට පලිගු පොකුරක් ඒ අසලින් තබන්න.අනවශ්‍ය ශක්තීන් පලිගුවට උරා ගැනීමක් සිදුවේ.
* සිට්ට්‍රීන් මැණිකක් ඔබගේ කාර්යාලයේ හෝ කාමරයේ තබා ගැනීමෙන් ඥාණ ශක්තිය සහ අවධානය දියුනු කරගත හැක.
* දරුවා නින්දේදී හීනෙන් බයවෙනවානම් අමතිස් පොකුරක් ඇද අස්ලින් තැබීමෙන් සුව නින්දක් දරුවාට ලැබෙනු ඇත.
* නිවැසියන් අතර සමගිය සහ සහෝදරත්වය හොදින් රදවා ගැනීම පිනිස රෝස තිරිවානා ගලක් නිවසේ තබන්න.
 1.ILLAM PAN
 2.iron baskets
3.water pump
4.iron rods
5.illam rod
6.drum basket
7.drum
8.gem sorting machine
9.compressor
10.timber cross
11.saw
12.hose
13.dredging mammoth
14.axe
15.rope
16.air pump
17.plate
18.illam baskets
19.shallow mine
20.illam platform
21.dredging
22.kakilla
23.sand mammoth
1.இல்லம் நிரந்தர கணக்கு எண்
2.இரும்பு கூடைகள்
3,தண்ணீர் குழாய்
4.இரும்பு கம்பிகள்
5.இல்லம் கம்பி
6.கூடை பேரிகை
7.பேரிகை
8.மாணிக்கம் வரிசையாக்க இயந்திரம்
9.அழுத்தி
10.மரம் குறுக்கு
11.பார்த்தேன்
12.காலுறை
13.டிரெட்ஜிங் ஆகப்பெரிய
14.கோடாரி
15.கயிறு
16.காற்றை வெளியேற்றும் குழாய்
17.தட்டு
18.இல்லம் கூடைகள்
19.ஆழமற்ற என்னுடையது
20.இல்லம் தளம்
21.தூர்வாரல்
22.kakilla
23.மணல் ஆகப்பெரிய
1.ගැරුම් වට්ටිය
2.යකඩ කැට කූඩය
3.වතුර පොම්පය
4.ඉල්ලම් කූර
5.දඹර කැට කූඩය
6.දඹරය
7.ගැරුම් යන්ත්‍රය
8.කොම්ප්‍රෂර් යන්ත්‍රය
9.කතිරය
10.බන්ඩි කියත
11.වතුර බටය
12.ඇදුම් උදලු
13.පොරව
14.තේඩාව
15.හුලං පොම්පය
16.පත්ත
17.ඉල්ලම් බාල්දිය
18.උදැල්ල
19.ඉල්ලම් කූඩ
20.ගොඩ පතලය
21ඉල්ලම් පතල
22.ඇදුම් පතලය
23..කැකිල්ල
24.කොටු උදැල්ල

 • Place a Quartz cluster near your computer to absorb unwanted energies.
 • Use Citrine in your office or study to aid better concentration.
 • Place a large Amethyst cluster on the bedside table of a child who suffers nightmares.
 • Use Rose Quartz in any room to foster loving, harmonious relationships. 
 • * தேவையற்ற ஆற்றலை உறிஞ்சி உங்கள் கணினியில் உள்ள ஒரு குவார்ட்ஸ் கொத்து வைக்க.

  *     உங்கள் அலுவலகத்தில் Citrine பயன்படுத்த அல்லது நல்ல செறிவு உதவ ஆய்வு.

    *   கனவுகள் சிரமப்பட்டு வந்த குழந்தை அருகிலுள்ள மேசையிலிருக்கும் ஒரு பெரிய செவ்வந்தி கல் கொத்து வைக்க.

    *   பயன்பாடு அன்பு, இசைவிணக்கமான உறவுகளை ஊக்குவிப்பதாக எந்த அறையில் குவார்ட்ஸ் ரோஸ்.
 •  
  මැණික් පැළඳීමෙන් ලැබෙන සහනය
  “රත්න දීප” ලෙසින් ලංකාව අතීතයේ පටන්ම හඳුන්වන්නේ දුර්ලභ පාෂාණයක් වන මැණික් බහුලව ඇති බැවිනි. කොතරම් මැණික් ප‍්‍රමාණයක් අප රට සතුව පැවතිය ද අප ඉන් ගන්නා ප‍්‍රයෝජන ඉතාමත් පහළ මට්ටමක පවතී. එම වටිනා ඛණිජ සම්පතින් නිසි ඵල ලබන්නෝ විදේශිකයෝය. මැණික් කියූ පමණින්ම අප සිතට නැගෙන්නේ ඉතාමත් මිල අධික බවකි. නමුත් තමාගේ අවශ්‍යතාවට අනුව, තමාගේ වැය ශක්තියට සරිලන අයුරින් මැණික් පැළඳීමට හැකියි.රෝග පීඩාදියෙන් අත් මිදීමේ ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමයක් වශයෙන් මැණික් යොදා ගන්නා බව පැවසුවහොත් ඔබ පුදුමවනු ඇති. නමුත් එය ප‍්‍රායෝගිකව සිදුකර අද වනවිට යහපත් ප‍්‍රතිඵල ද ලබාගෙන තිබේ. ප‍්‍රධාන මැණික් වර්ග කිහිපයක් මගින් සහනය ගෙන දෙන බවට විශ්වාස කරන රෝග හා රෝග ලක්ෂණ කිහිපයක් පිළිබඳ ව මෙම ලිපියෙන් ඔබට දැන ගැනීමට හැකිවේ. මෙම මැණික් උපයෝගී කර ගනිමින් රෝග සුව කිරීම ජෙම් තෙරපි   නමින් හැඳින්වෙයි.
  මැණික් කැට පැළඳීම හිතුමතයේ නොකළ යුතු අතර එමගින් අපේක්ෂිත ප‍්‍රතිඵල නොලැබීමට ඉඩ ඇත. ග‍්‍රහයා හෝ ග‍්‍රහයින් කිහිප දෙනාගේ දෝෂය අනුව මැණික් කැට පළඳින අත, වම හො දකුණ ලෙස වෙනස් වෙයි. එමෙන්ම අදාල දෝෂය හා මැණික් වර්ගය අනුව මැණික සහිත මුදුව පැළඳිය යුතු ඇඟිල්ල ද වෙනස් වේ.රතු කැට දකුණත වෙදැඟිල්ලේත්, මුතුකැට වමතේ වෙදැඟිල්ලේත්, පුෂ්පරාග හෝ පඩියන් දකුණ’ත සුළැඟිල්ලේත් පැළඳිය යුතුයි. රතු කොරල්, මරකත, ඇක්‍යූමරීන්, අමතේස්ත, වෛරෝඩි ඇතුළු තවත් බොහෝ මැණික් වර්ගවල උපරිම ප‍්‍රතිඵල ලැබෙනුයේ දකුණත මැදඟිල්ලෙහි පැළැඳි විටය. පුද්ගලයකුගේ සිතිවිලි හා හැඟීම් වෙනස්වීම් වලට ලක්වීම ද මැණික්වලින් සිදුවන තවත් පුදුම සහගත දෙයකි. පුෂ්පරාග පැළැඳීමෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන්නන්ගේ ධාරණ ශක්තිය වැඩි දියුණු වන බවත්, එමෙන්ම සමාජශීීලී බව ජනපි‍්‍රයත්වය ළඟා කර ගත හැකි බවත් පැවසේ. රතු කොරල් පැළඳීම තුළින් නිරන්තයෙන් කලහකාරී හැඟීම් මතුවන පුද්ගලයින්ට සිය හැඟීම් පාලනය කර ගැනීමට හැකිවේ. කාන්තාවන්ගේ වැඩි කැමැත්ත දිනා ඇති මුතු පැළඳීම තුළින් කාන්තා ලාලිත්‍ය ඔප් නැංවෙයි. ගෝමේද මගින් රාගික හැඟීම් මර්දනය කරයි. හදිසි අනතුරු පිළිබඳ අවදානමක් පවතින පුද්ගලයින් සඳහා වඩා සුදුසු වන්නේ කොරල්, අමතේසත, ට්‍යුකොයිස් හෝ චන්ද්‍රකාන්ත පාෂාණයි. නීතිමය ගැටළු සඳහා සාර්ථකව මුහුණදීමට අමතෙස්ත හා ඇක්‍යුමරින් උපකාරී වන බැව් පැවසේ. විනෝද කී‍්‍රඩා, තරග ආදියෙන් ජය ගැනීමට  අමතේසත හෝ චන්ද්‍රකාන්ති පාෂාණ ඉවහල් වේ.
  රතු කැට මගින් සන්ධි ඉදිමුම, අස්ථි බිඳුම්, ක්ලාන්තය, ඇදුම, උදරාශි‍්‍රත රෝග, රක්තහීනතාව, ප‍්‍රතිශ්‍යාව ආදී රෝග සඳහා සහනයක් ලැබෙන බැව් විශ්වාස කෙරෙයි. මුතු පැළැඳීමෙන් මළබද්ධය, ගර්භාෂ රෝග, අක්ෂි රෝග, අධි රුධිර පීඩනය, මානසික ආබාධ, හිසේ කැක්කුම, කුද්දෙටි ඉදිමුම ආදිය සමනය වෙතැයි පැවසෙන අතර රතු කොරල් මගින්් සමේ රෝග, සරම්ප, පාචනය, කොළරාව, අතීසාරය, අධි රුධිර පීඩනය, පැපොල සඳහා සහනයක් ලැබෙතැයි පර්යේෂකයන් පවසයි. අපස්මාරය, හිස්ටීරියාව, ඇතුළු මානසික රෝග, හිසේ කැක්කුම, අක්ෂි සහ ශ‍්‍රවණාබාධ, උදර රෝග ආදිය සඳහා මරකත හෝ ඇක්‍යුමරින් ද වාතරක්තය හා හන්දිපත් ඉදිමුම, අධි රුධිර පීඩනය, ලිංගික බෙලහීනතාව හා වඳ බව, උදරාබාධ සඳහා පුෂ්පරාග හෝ පඩියන් ද , සන්ධි ඉදිමුම, පක්ෂාගාත රෝගය,වමනය හා කරකැවිල්ල, හෘදයාබාධ, අම්ලපිත්ත රෝගය (ගෑස්ට‍්‍රයිටීස්) ඇතුළු උදරාබාධ, සිහි මඳ බව ආදියට නිල්කැට හෝ අමතෙස්ත ද, වෛරෝඩි මගින් පිළිකා, සමේ රෝග, ගර්භාෂ රෝග, ගලගණ්ඩය, මානසික අසමතුලිතතාව, වාත රෝග ආදිය සමනය වන බැව්ද පැවසෙයි.මැණික් කැට උපයෝගී කර ගැනීමෙන් රෝගාබාධ සුව කිරීම අද අපට අලුත් අත්දැකීමක් වුවද අතීත ශිෂ්ටාචාරවල අපගේ අතීතයේ පවා එවැනි දේ පැවතුණු බැව් ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පැහැදිලි වේ. පෙර රජ දරුවන් මැණික් කැට සඳහාර එතරම් පෙම් බැඳීමට ද එය එක් හේතුවක් වූවා නිසැකයි.

Sunday, February 3, 2013

scientfic basic of gem theraphy

 Scientific Basis
The human body is made out of five elements which remain in perfect harmony In spite of this, rare are persons who are blessed with all the virtues of life. We all have some kind of deficiency from the five elements in our body. This is where the Astro Sciences suggest remedial measures to overcome the deficiency in us with respect to the five elements, namely water, cosmic energy, fire, air, and earth. These elements are contained in our precious and semi-precious gems. Historically, there are numerous references to the use of gemstones by ancient kings to improve their fortunes. Even for winning wars, certain gemstones were recommended to the kings. In several ancient Hindu scriptures, a gemstone was said to yield huge amounts of gold per day. It implies that it brought forth immense good fortune. There are also references of gemstones in Vedas and ancient smruthis. The effect of gemstones on the mircro-cosmlc rays emanating from the heavenly bodies was discussed In Astodasa puranas. Buddha Bhattu has written a treaties on testing quality and effectiveness of gemstones. The benefits and the malefic effects of gemstones have been vividly described. Gemstones are minerals which pass sparking or translucent attractive colors. These colors sparkle and appeal to the aesthetic sense of human beings. When the natal chart of an individual is analyzed and subjected to microscopic examination, the particular weaknesses can be deciphered.

From the ancient times, our sages suggested remedial measures for countering malefic effects f planets and proportions of malefic planetary influences and or counteracting any particular malefic effect. In a horoscope, there could be a deficiency signifying that the person won't find himself in harmony with the cosmos/ The maladjustments in the body of an individual can be properly adjusted by wearing a gemstone as per the science of gemology. It is well recognized by savants of astrology that if used properly, gemstones are indispensible and effective tools for all the complex problems in life and can attune oneself perfectly with the cosmos.

Persons in distress and those interested in climbing up the ladder of success have been looking for aids for better luck. Gemstones are generally considered as best means to attract luck, to turn the wheel of fortune in their favor. These are very important to eliminate planetary malefic influences. The use of gemstones for attracting better luck or warding off ill effects of adverse planetary combinations and permutations is as old as astrology. It is not a fallacy. Gemology or gem therapy has a scientific basis and rational approach and its usefulness has again assumed considerable significance as mankind has to face the onslaught of the rigors of natural calamities and chronic ailments like AIDS and Cancer.

Scientific Use

Gemstones are widely used by many people including scientists, scholars, and successful men and women because its use it logical and based on scientific principles. It has been discovered that the gemstones send out vibrations and rays from the planets have their own effect on the life on Earth. The precious gems which have the same mineral as is pre-dominant in the planet, act as a modulator of the planetary microwave vibrations. The rays of planets are supernatural and our life is controlled by these supernatural forces and power the, they modulate the cosmic vibrations in such a way that the supernatural energy emanating from the planets is converted into harmonious forces which certainly boosts the morale of the wearer.

Needless to say the gemstones are the harmonizers of planetary influences. The gems are distinguished by their hardness. Amber, coral and pearls are not minerals because they are organic substances but they are considered as gems. Natural gemstones are comparatively less attractive. Precious gemstones are very attractive and their luster itself is soothing for the eyes and other human organs.
 
அறிவியல் அடிப்படை
மனித உடலில் இந்த இருந்தும் சரியான இணக்கம் இருக்கும் எந்த ஐந்து உறுப்புகள் வெளியே செய்யப்படுகிறது, அரிய வாழ்க்கையின் எல்லா நல்லொழுக்கங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் நபர்களுக்கு இருக்கிறது. நாம் நமது உடலில் ஐந்து கூறுகள் இருந்து குறைபாடு சில வகையான வேண்டும். ஆஸ்ட்ரோ அறிவியல் ஐந்து உறுப்புகள், அதாவது தண்ணீர், காஸ்மி ஆற்றல், நெருப்பு, காற்று, பூமி பொறுத்து எங்களுக்கு உள்ள குறைபாடு சமாளிக்க மாற்று நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்கும் அங்கு இது. இந்த கூறுகள் நமது பொன்னான மற்றும் அரை விலைமதிப்பற்ற கற்கள் உள்ளன. வரலாற்று ரீதியாக, தங்கள் வருங்காலத்தை மேம்படுத்த பண்டைய அரசர்கள் கற்கள் பயன்படுத்தி பல குறிப்புகள் உள்ளன. கூட போர்கள் வெற்றிபெறும், சில கற்கள் மன்னர்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பல பண்டைய இந்து மதம் வேத, ஒரு ரத்தின நாளொன்றுக்கு தங்க பெருமளவு விளைவிக்கும் கூறப்பட்டது. அது முன்னும் பின்னும் மகத்தான நல்ல கொண்டு என்பதை குறிக்கிறது. வேதங்கள் மற்றும் பண்டைய smruthis உள்ள மணிக்கற்களின் குறிப்புகள் உள்ளன. வான்கோள்கள் இருந்து வெளிப்படும் mircro-cosmlc கதிர்கள் மீது கற்கள் விளைவு Astodasa புராணங்கள் ல் விவாதிக்கப்பட்டது. புத்தர் Bhattu மணிக்கற்களின் சோதனை தரம் மற்றும் திறன் பற்றிய ஒரு ஒப்பந்தங்கள் எழுதியுள்ளார். நன்மைகள் மற்றும் மணிக்கற்களின் தீயவிளைவு விளைவுகள் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. கற்கள் பற்றவைத்தது பாஸ் இது தாதுக்கள் அல்லது ஒளிஊடுருவக்கூடிய ஈர்க்கக்கூடிய வண்ணங்கள் உள்ளன. இந்த நிறங்கள் பிரகாசம் மற்றும் மனிதர்களின் அழகியல் உணர்வும் முறையீடு. ஒரு தனிநபரின் பிறந்த விளக்கப்படம் பகுப்பாய்வு மற்றும் நுண்ணிய ஆய்வு உள்ளாக்கப்படும் போது, குறிப்பிட்ட பலவீனங்களை deciphered.
பண்டைய காலத்தில் இருந்து, நம் முனிவர்களும் தீயவிளைவு கோள்களின் தாக்கமாக தீயவிளைவு விளைவுகள் f கிரகங்கள் மற்றும் விகிதம் எதிர்கொள்வதற்காக மற்றும் அல்லது எந்த குறிப்பிட்ட தீயவிளைவு விளைவு எதிரானதாக க்கு மாற்று நடவடிக்கைகள் கூறினார். ஒரு ஜாதகத்தில், ஒழுங்காக இயற்கை (அ) செயற்கை மாணிக்க கற்களை பற்றிய ஆய்வு அறிவியல் படி ஒரு ரத்தின அணிந்து சரி செய்து கொள்ளலாம் நபர் அகிலம் / தனிநபர் உடலில் maladjustments நல்லிணக்கத்தை தன்னை காண முடியாது என்பதை குறிக்க ஒரு குறைபாடு இருக்க கூடும். அது நன்றாக ஒழுங்காக பயன்படுத்தி இருந்தால், கற்கள் வாழ்வில் அனைத்து சிக்கலான பிரச்சினைகளுக்கு indispensible மற்றும் பயனுள்ள கருவிகள் மற்றும் அகிலம் கொண்ட செய்தபின் தன்னையே சுருதிசேர் என்று சோதிடவியல் savants அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
துன்பம் வெற்றி ஏணி மேலே ஏறி ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு உள்ள நபர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டம் உதவிகளை செய்ய வேண்டும். சிறந்த வழிமுறையாக தங்கள் ஆதரவாக அதிர்ஷ்ட சக்கரத்தை திருப்புவதற்கு, அதிர்ஷ்டம் ஈர்க்க போன்ற கற்கள் பொதுவாக கருதப்படுகிறது. இந்த கோள்களின் தீயவிளைவு தாக்கங்கள் அகற்ற மிகவும் முக்கியம். நல்ல அதிர்ஷ்டம் ஈர்க்கும் அல்லது பாதகமான கிரக சேர்க்கைகள் மற்றும் வரிசைமாற்றங்களின் துர் விளைவுகள் உண்டு warding ஐந்து கற்கள் பயன்படுத்தி ஜோதிடம் போல பழமையானது. இது ஒரு தவறான நம்பிக்கை உள்ளது. இயற்கை (அ) செயற்கை மாணிக்க கற்களை பற்றிய ஆய்வு அல்லது மாணிக்கம் சிகிச்சை ஒரு விஞ்ஞான அடிப்படையில் மற்றும் அறிவார்ந்த அணுகுமுறை மற்றும் மனித இயற்கை அழிவுகள் மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற நாள்பட்ட நோய்களை rigors இந்த தாக்குதலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என அதன் பயனை மீண்டும் கணிசமான முக்கியத்துவத்தை எடுத்து வருகிறது.
அறிவியல், பயன்பாட்டு
கற்கள் பரவலாக பல விஞ்ஞானிகள், கல்வியாளர்கள், மற்றும் வெற்றிகரமான ஆண்கள் உட்பட மக்கள் மற்றும் பெண்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் அதன் பயன்பாடு இது தர்க்க மற்றும் அறிவியல் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில். அது கற்கள் கிரகங்கள் பூமியின் வாழ்க்கையை தங்கள் சொந்த விளைவை ஏற்படும் அதிர்வுகள் மற்றும் கதிர்கள் வெளியே அனுப்ப என கண்டறிந்தனர். உலகில் உள்ள முன் ஆதிக்கம் உள்ளது அதே கனிம கொண்ட விலைமதிப்பற்ற கற்கள், கோள்களின் நுண்ணலை அதிர்வுகள் ஒரு பண்பேற்றி செயல்படும். கிரகங்கள் கதிர்கள் இயற்கைக்கு மற்றும் நம் வாழ்க்கையில் இந்த இயற்கை சக்திகள் மற்றும் சக்தி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, அவர்கள் கிரகங்களில் இருந்து வெளிப்படும் அமானுட ஆற்றல் நிச்சயமாக அணிந்திருப்பவருக்கு அறநெறி அதிகரித்து, இது இசைவிணக்கமான படைகள் மாற்றப்படும் என்று இப்படி அண்ட அதிர்வுகளை அம்சமாகும்.
கற்கள் கோள்களின் தாக்கமாக harmonizers இருக்கும் என்று சொல்ல தேவையில்லை. கற்கள் தங்கள் கடின மூலம் வேறுபடுகின்றன. அம்பர், பவள மற்றும் முத்து அவர்கள் கரிம பொருட்கள் இருப்பதால் கனிமங்கள் இல்லை ஆனால் அவர்கள் கற்கள் கருதப்படுகின்றன. இயற்கை கற்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக கவர்ச்சிகரமான உள்ளது. விலைமதிப்பற்ற கற்கள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் அவர்களின் காந்தி தன்னை கண்கள் மற்றும் பிற மனித உறுப்புகள் க்கு குறைக்கும் உள்ளது.


Monday, January 21, 2013

     ජ්‍යොතිෂායානුකූලව මැණික් පැළදීමේ ක්‍රම
වරතමානයේ බොහෝ දෙනා තමන්ගේ අනාගත බලාපොරොත්තු සඵළ කර ගැනීම පිනිස මැණික් පැලදීම සිදු කරති.සමහරෙක් මෙහි යථාර්තය තේරුම් ගෙන සිදු කරන අතර බොහෝ දෙනා බොළද අදහස් විශ්වාස කර මැණික් පලදිති.කෙසේ වෙතත් මෙහි ගුන දොස් හදුනාගෙන සැළකිලිමත්ව මැණික් පැළදීම කල යුතුය.මෙම ලිපියෙහි හරය වශයෙන් මුලින්ම 'පුෂ්පරාග'මැණික පැළදීම කෙසේ කලයුතුද යන්න සොයා බලමු.                                              
         පුෂ්පරාග
ගුරුට හිමි මැණික පුෂ්පරාග වේ.ගුරු ශුභවාදී ග්‍රහයෙකි,එය ක්‍රියාශීලී,බුද්ධිමත්,ආගමික,අධ්‍යාත්මික සහ දියුනුව යන ගුනාංග නියෝජනය කරයි.
   පුෂ්පරාග මැණික් අතර විශිෂ්ඨ අංශයෙහිලා සැලකෙන අතර ගුරුද ග්‍රහයන්ගේ  දේවත්වෙහිලා සැලකේ.ගුරු මිනිස් සිතෙහි ඥ්ණය,සහ ආගමික බව ඇති කරන ග්‍රහයෙකි.එම හේතුවෙන් පුෂ්පරාග පැළදීම සියල්ලන්ටම පාහෙ යෝග්‍ය බව කිව මනාය.පුෂ්පරාග පලදින්නන්ට බුද්ධිය,සහ උපක්‍රමශීලී පව දියුනු කර ලෞකික සැපත,ක්‍රියාශීලි බව සහ  භෞතික සුභ සිද්ධිය ලගා කර දෙයි.එමෙන්ම ව්‍යාපාරිකයන්ට , ලෙඛණ කලාව කරන අයට සහ නිතී අංශයේ ක්‍රියා කරන අයට යහපත් වේ.
 නිවසක විවහ අපේක්ෂාවෙන් කල් ගෙවන දුවරුන්ට පුෂ්පරාග මැණික පැළදීම තුලින් ප්‍රමාදය වලක්වා විවාහ සිහින සැබෑ කරන අතර පුෂ්පරාග මැණිකට  කෙනෙකුගේ අභිමථාර්තයන් ඉටු කර දී සමාජයේ පිලිගැනීමට සහ අවධානයට  යොමු කරවයි.
   වාස්තු විද්‍යාවේදී පුෂ්පරාග මැණික සාමය,සමගිය සහ ධනය වැඩිදියුනු කිරීමේ හැකියාව සහිත මැණිකකි.ගුරු ග්‍රහයා උතුරු දිශාවට නායක ග්‍රහයා ලෙස සලකන අතර තම ව්‍යතීයන්ගේ දියුනුව සදහා ඉවහල වේ.සාමාන්‍යයෙන් ගත් කල පුෂ්පරාග ගල සෑම දෙනාට පාහේ  යෝගකාරක මැණිකක් වුවද තම තමන්ගේ ලග්නය අනුව ගුරු ග්‍රහයාගේ බලපෑම මත පුෂ්පරාග මැණිකෙහි ගුනාගුන සැකවින් සොයා බලමු.
 මෙෂ
මෙෂ ලග්න හිමියන්ට ගුරු ග්‍රහයගෙන් වාසනාව,ගෞරවය,අභිඥණය,අධ්‍යත්මිකභාවය,නොසිතූ වාසි යනාදී යනාදීය ජීවිතයට ලගාකර දෙයි.එම නිසා මෙෂ රාශි හිමියන් පුෂ්පරාග මැණික් පැලදීමසුදුසුය.
 ව්‍යෂභ
ව්‍යෂභ ලග්න හිමියන්ගේ ලග්නාධිපති සිකුරුය.සිකුරු යනු ගුරුගේ ස්තුරුකාමි ග්‍රහයෙකි එබැවින් ව්‍යෂභ ලග්න හිමියන්ට පුෂපරාග මැණික් පැල්දීම සුදුසු නැත.
මිථුන
මිථුනයේ ලග්නාධීපති බුධ වේ,එමෙන්ම ගුරු මිථුනයට සතුරුකාමි බවක් දක්වයි.නිවැරදි ජ්‍යොතිෂ අනුගමනයකින් තොරව මිථුන ලග්න හිමියන් පුෂ්පරාග මැනික පැලදීම සුදුසු නොවේ
 කටක
ගුරු යනු කටක ලග්නයේ මිත්‍රශීලි ග්‍රහයෙකි.එමෙන්ම කටකයට සදු ඉතා බලවත්ය.එමනිසා කටක ලග්න හිමියන් පුෂ්පරාග පැලදීමෙන් ප්‍රසාදය,දැනුම ,බලය,භෞතික මෙන්ම අධ්‍යාත්මික ගුන වගාව දියුනු වන බව පෙන්වා දිය හැක.
සිංහ
සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ ලග්නාධිපති රවිය.රවි සමග ගුරු මිත්‍රශීලි වේ.දරු සම්පත,ක්‍රීඩා ජය,අනපේක්ෂිත වාසි ලැබීම පිනිස සිංහ ලග්න හිමියන් පුෂ්පරාග මැණික් පැලදීම සුදුසුය.
 කන්‍යා
කන්‍යා ලග්නයට ගුරු නිෂේධනාත්මක ග්‍රහයෙකි.ඒ හේතුවෙන් කන්‍යා ලග්නයට පුෂ්පරාග මැණික් පැළදීම නොසුදුසුය.
තුලා
තුලා ලග්න හිමියන්ට සුභකාරකත්වයක් ගුරු ග්‍රහයාගෙන් හිමිවි ඇත.එමෙන්ම තුලාවට ගුරු උච්ච රාශියකි.ඒමනිසා තුලා ලග්න හිමියන් පුෂ්පරාග මැණික පැලදීම යහපත සලසයි
 වෲශ්චික
ගුරුගේ මිත්‍ර ග්‍රහයකු වන කුජ වෘශ්චික ලග්නයේ ලග්නාධිපති වේ.වෘශ්චික ලග්න හිමියන් පුෂ්පරාග මැණික් පැළදීමෙන්,ව්‍යාපාර සහ මුල්‍ය වාසි,සෞඛ්‍යය සහ වාසනා ගුනය අදීය ලගා කර ගැනීමට හැකිවනු ඇත.
ධනු
ධනු ලග්නයට ගුරු ලග්නාධිපතිය.අධ්‍යාත්මිකත්වය,සෞඛ්‍යය,යාන වාහන,මනා සිහිය සහ ආතම විශ්වාසය යනාදි සුභවාදි කරුනු මුදුන් පමුනුවාගත හැකි මනා ගුනයක් පුෂ්පරාග පැලදීමෙන් ලගා කර ගත හැක.
 මකර
මකර ලග්නයට ලග්නාධිපති සෙනසුරුය.එමෙන්ම මූල්‍ය වාසි ගෙන දෙන රාශීය තුල සතුරු ආකාර්යෙන් ගුරු පිහිටීම හේතුවෙන් ,මකර ලග්න හිමියන් පුෂපරාග මැණික් පැළදීම සුදුසු නොවේ.
කුම්භ
කුම්භ් ලග්න හිමියන්ගේද ධනස්ථානයේ සහ ලග්නාධි පති වශයෙන් සෙනසුරු  තැම්පත්වී සිටින අතර,ගුරු ග්‍රහයාගේ සතුරු ග්‍රහයෙකු වන බැවින් පිලිගත් ජ්‍යොතිෂ වේදී මතයකින් තොරව කුම්භ ලග්න හිමියන් පුෂ්පරාග මැණික් පැළදීම සුදුසු නැත.
 මීන
මීනයට ගුරු ලග්නාධිපති වන අතර පුෂ්පරාග පැළ්දීමෙන් මීන ලග්න හිමියන්ගේ කීර්තිය,ප්‍රශංසාව,නායකත්වය,ධන ලාභ සහ විශ්වාසය තහවුරු වනු ඇත..

ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමුවන සියලු මැණික් වර්ග ඒ ඒ ලග්න වලට අනුව සුභදායක අයුරින් පැලදීමේ පිලිවෙත් ඉදිරි ලිපි තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න.N.Bමෙහි අඩංගු කරුණු කතෘ සතුය,උපුටා ගැනීමෙන් සහ නැවත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් වලකින ලෙස කාරුනිකව ඉල්ලමි.
ஜோதிடம், மாணிக்கமும் சிகிச்சை
மஞ்சள் நீல கல்
மஞ்சள் நீல கல், ஒரு ஆன்மீக அது females.It பிறப்பு சார்ந்த விளக்கப்படம் உள்ள கணவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு நல்ல கிரகத்தின் ஆட்சியாளர் அறிவார்ந்த, மத, சடங்குகள், spirituals மற்றும் முன்னேற்றம், படைப்பாற்றல் கிரகம்
மஞ்சள் நீல கல் வியாழன் gods.jupiter ஒரு ஆசிரியர் ஞானம், மனித life.it மதம் அனைத்து அணியும் தகுதி இது ஒரு ரத்தினம் பிரதிநிதித்துவம் என்பது போல் கற்கள் சிறந்த கருதப்படுகிறது. மஞ்சள் நீல கல் ஒரு அணிந்திருப்பவருக்கு பெறுகிறார் சட்ட அறிவு, நன்னடத்தை, அறிவு, ஞானம், பெறுவதில் சிக்கல்கள், உலக மகிழ்ச்சி, உடல் மகிழ்ச்சியையும், சக்தி மிக்க மகிழ்ச்சி, புத்திசாலித்தனம், நீண்ட ஆயுள், நல்ல ஆரோக்கியம், உணவு, வெற்றிகள், செழிப்பு, புகழ் மற்றும் மன அமைதி .. இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், barristers, வியாபாரிகள் போன்ற.
திருமணத்திற்கு தங்கள் வழியில் தாமதம் நீக்கி ஏனெனில் திருமணம் வயது அடைய வேண்டும் குடும்பத்தில் பெண் மஞ்சள் நீல கல் அணிய வேண்டும், ஆனால் ஒரு மனைவி, ஒரு மகிழ்ச்சியான இல்லற வாழ்க்கை அணிய வேண்டும். அது விபத்து இறப்பு ஆபத்தை நீக்கி தாக்கம் காட்டுகிறது.


பொதுவாக எந்த ஒரு மஞ்சள் நீல கல் அணிய முடியும் ஆனால் நான் நிலவு அறிகுறிகள் ஏற்ப அதன் நேர்மறை மற்றும் negetive விளைவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேஷ ராசி, வியாழன் ஆசீர்வதிக்கிறான் நல்ல அதிர்ஷ்டம் கொண்ட மேஷ ராசி, மரியாதை, அங்கீகாரம், ஆன்மீகம், மற்றும் life.so மேஷ ராசி எதிர்பாராத ஆதாயங்களை வியாழன் முக்கிய அல்லது துணை காலத்தில் மஞ்சள் நீல கல் அணிய முடியாது.
ரிஷப ராசி, ரிஷப ராசி ஆளும் கோள் jupiter.yellow நீல கல் எதிரி ரிஷப ராசி நிலவு பாட்டு பிறந்த அந்த அதை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும் work.so உள்ள தடைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பது வெள்ளி, இல்லை.
ஜெமினி-பாதரச ஆளும் ஜெமினி என்ற கோள், மற்றும் எதிரி கோள் ஆகும். ஜெமினி ஒரு ஜோசியர் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது வரை ஒரு மஞ்சள் நீல கல் அணிந்து தவிர்க்க வேண்டும்.
புற்றுநோய், வியாழன் புற்றுநோய் கடவுள் நிலாவின் நண்பர். புற்றுநோய் அறிவு, ஆற்றல் பெற மஞ்சள் நீல கல் அணிய முடியாது. கருணை, பயண அதிர்ஷ்டம், உதவிகள், ஆன்மீகம். உற்சாகப்படுத்தவதற்கான மற்றும் progency.
லியோ என்ற சிம்மராசி, ஆளும் கோள் சூரியன் மற்றும் வியாழன் அவரை மிகவும் நட்பு உள்ளது. லியோ சுதந்திரமாக மஞ்சள் நீல கல் அணிய முடியாது. அது அறிவார்ந்த, காதல் pogency, இன்பம் விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு விட வேண்டும். அவர்கள் எந்த உதவி தேவை போதெல்லாம் அதை அவர்கள் வழிகாட்டும் நட்சத்திரம் போம்.

கன்னியா ராசி-க்கு கன்னியா ராசி, வியாழன் ஒரு negetive கோள் ஆகும் மற்றும் அவர்கள் அதை அணிந்து தவிர்க்க வேண்டும்.
துலாம், வியாழன் asscendent துலாம் நல்ல வீட்டின் ஆண்டவனே, ஆகிறது. எனவே நீங்கள் பிரச்சினைகளை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் மஞ்சள் நீல கல் அணிய வேண்டும்.
விருச்சிக ராசி குறியின் விருச்சிக ராசி, கடவுள் செவ்வாய் கிரகம், அதை jupiter.by உங்கள் செல்வத்தை அதிர்ஷ்டம் சிறந்த கிடைக்கும் மஞ்சள் நீல கல் அணிந்து ஒரு நண்பர். y / கள் நிதி கொண்டு வரும்
 

 தனுசு, கடவுள் OS இந்த கோள் வியாழன் ஆகும், இந்த மாணிக்கத்தை நல்ல மற்றும் உதவியாக இருக்கும் மஞ்சள் sapphire.for தனுசு தொடர்புடைய கோள் ஆகும். இது நல்ல செறிவு, மன அமைதி, நிலையான சொத்துக்கள், வாகனங்கள், நல்ல உடல் நலம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை கொண்டு வருகிறார்.
மகரம்-க்கு மகரம், வியாழன் ஆளும் கோள் மற்றும் வெற்றிகள் வீடு மற்றும் அடையாளம் ஆளும் கோள் இது சனி ஒரு எதிரி. மகரம் மஞ்சள் நீல கல் அணிந்து தவிர்க்க வேண்டும்.
கும்பம்-க்கு aquarus, வியாழன் இலாப நலன்களை வீட்டின் கடவுள், இருப்பினும் இது கும்பம் அடையாளம் விதிகள் இதில் சனி எதிரி. எனவே கும்பம் மட்டுமே verdic ஜோதிடர் கலந்தாலோசித்த பிறகு மஞ்சள் நீல கல் அணிய வேண்டும்.

மீனராசி-வியாழன் மீனம் நல்லது செய்தல் மற்றும் ஆளும் கோள் ஆகும். இது sucess கொண்டு வரும் ஒரு மீனராசி நம்பிக்கை, தைரியம், பொறுமை, தலைமை, புகழ் மற்றும் நல்ல acadamic மற்றும் ஆன்மீக அறிவு விட, மஞ்சள் நீல கல் அணிய வேண்டும்.

      astrology and gem treatment
yellow sapphire
The ruler of yellow sapphire,an auspicious planet that is a spiritual and it represent the husband in the natal chart of  females.It is the planet of creativity,intelligent,religious,rituals,spirituals and progress
yellow sapphire is regarded as the best of gems in the same way as jupiter is the teacher of gods.jupiter represent wisdom,religion in human life.it is such a gem which is worthy to be worn by all .the wearer of yellow sapphire gets the knowledge of law,ethics,wit,wisdom,pleasure of getting issues,worldly happiness,physical bliss and power,cleverness,long life,good health,food,gains,prosperity,glory and mental peace..it is most beneficial to the authors,writers,barristers,traders etc..
The girl in the family who have reach the age of marriage should wear yellow sapphire because it removes the delay in their way of marriage,however a spouse should wear for a happier conjugal life. It shows it influence by removing the danger of accident death. 


In general any one can wear yellow sapphire but i suggest its positive and negetive effects according to moon signs.
aries- jupiter blesses aries with good luck,honour,recognition,spirituality,and unexpected gains in life.so aries can wear yellow sapphire in the major or sub period of jupiter.
taurus-the ruling planet of taurus is venus,which is the enemy of jupiter.yellow sapphire will create hurdles in work.so those who born in taurus moon sing should  stay away from it.
 gemini-mercury is the governing planet of gemini,and enemy planet .gemini should avoid wearing a yellow sapphire unless recommended by an astrologer.
cancer-jupiter is the friend of cancer lord moon .cancer can wear yellow sapphire to get knowledge,power .grace,travel luck,favours ,spiritual. energise and   progency.
leo-the ruling planet of leo is sun and jupiter is very friendly with  him .leo can wear yellow sapphire freely .it will bestow intelligent,love pogency,pleasure sport and recreation. It will become their guiding star whenever they are in need of any help.

virgo- for virgo,jupiter becomes a negetive planet and they should avoid wearing it.
libra- jupiter becomes the lord of auspicious house,for libra  asscendent .so you should also wear yellow sapphire to get rid of troubles.
scorpio-The lord of scorpio sign is mars and it is a friend of jupiter.by wearing yellow sapphire your wealth luck will get the best .y/s will bring finance 

 sagittarius-lord os this planet is jupiter,is also planet associated with yellow sapphire.for sagittarius this gem is auspicious and beneficial .It brings in better concentration,mental peace,fixed assets,vehicles,good health and spiritualism.
capricorn-for capricorn,jupiter is the ruling planet and gains house and an enemy of saturn which is the ruling planet of the sign. capricorn should avoid  wearing yellow sapphire.
aquarius-for aquarus,jupiter is the lord of the profit and gains house,however it is the enemy of saturn which rules aquarius sign .so aquarius must wear yellow sapphire only after consulting a  verdic  astrologer.

 pisces-jupiter is the benefic and ruling planet of pisces. pisces should wear yellow sapphire,for it will bring sucess,bestow with confidence,courage,patience,leadership,fame and good  health.

9o4vlbE-O4QbtMbyb4kvEtDc7fk